Sleepy Hollow

Ičabod Krejn (Mison) je vaskrsao i vraćen 250 godina u budućnost i saznaje da je svet na rubu propasti i da je jedina nada čovečanstvu. Zbog toga, on se udružuje sa policajcem kako bi otkrili misteriju koja datira još od samog početka sveta.

Павел Воля. Большой Stand Up [эфир от 30.12] (2018) HDTV 1080i | Wildfire | UsbSmart Sharp 3G