Into the Badlands

Into The Badlands je postavljena negde u budućnosti Amerike nakon masovnog izumiranja. Svet je prošao kroz novo mračno doba i pojavio se kao feudalno društvo podeljeno na sedam teritorija. Svaku teritoriju predvodi baron. Baron ima vojsku boraca - „Makaza“ - koji čuvaju mir. Priča je usredsređena na najmoćnijeg barona Kvina (Quinn), njegovu porodicu i najopasnijeg među „Makazama“ - Sanija (Sunny). Priča o Sanijevom putovanju je kada upoznaje dečaka koji ima posebnu moć i vezu sa svojom prošlošću.

19.03.1717:09 Uhr Singles-Package - 19.03.2017 Pop256 kbit/s 0 / 06.168 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare | The Advantages and Disadvantages of Computer Use | Mostra prima Inserzioni più rilevanti